Styrelsen

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Styrelse består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Samfällighetens styrelse 2017 består av

Andreas Eriksson (ordf) Vargvägen 53

Ulrik Lilius Vargvägen 145

Lennart Eriksson Vargvägen 88

Jessica Månsson Vargvägen 84

Bertil Gyll Vargvägen 149

Anniqa Gren (suppleant) Vargvägen 116

Per Jansson (suppleant) Vargvägen 56

Samfällighetens tekniska förvaltning sköts av Vicevärden.

Vicevärden sköter våra gemensamma anläggningar. Problem i husen får respektive husägare själv svara för. Du bör dock kontakta vicevärden innan Du gör några ingrepp i värme­systemet, t ex tar bort en radiator för att tapetsera eller liknande. Kontakta alltid vicevärden om Du är osäker om vad som gäller.

Vicevärd är: Lars Nilsson Vargvägen 170 J

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Kassören

Ta kontakt med honom snarast i samband med inflyttning och om du mot förmodan flyttar från området. Detta för att bland annat klara ut betalningen av månadsavgiften.

Kassör är Mattias Kärnebro Vargvägen 48

 

© Copyright - Vargskinnet.se -