Föreningen

Hundratjugoåtta hus med sneda tak

lite fram, men desto mera tak därbak.    

Ganska lika hela raden  

är dom bara till fasaden.    

Alla har vi egen stil och egen smak.

Vargskinnets Samfällighetsförening bildades 1975. Uppgiften är att förvalta samfälligheten där vi bor. I och med att Du äger en fastighet som har en del i samfälligheten är Du också medlem i föreningen.

Våra gemensamma anläggningar är värme- och vattensystemen, gator och vägar inom området, lekparker och vissa grönytor och rabatter. Garagen tillhör också samfälligheten liksom fibernätet och anläggningen för vår bredbandsuppkoppling på 100mbit.

Ända sedan föreningen bildades har målsättningen varit att vi alla ska trivas, vara stolta över att bo i Vargskinnet och att vi ska göra det till en rimlig kostnad. Vi är måna om att området är i gott skick och har ett gott rykte. Det har betydelse inte bara för trivseln utan även för värdet på våra hus.

Under maj månad hålls ordinarie Stämma. Stämman väljer styrelse, beslutar om budget mm. Den löpande förvaltningen under året sköter styrelsen.

© Copyright - Vargskinnet.se -