Ekonomi

Samfälligheten har en stabil ekonomi och god likviditet. Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

För att täcka kostnaderna för värme, vatten, renhåll­ning, snöröjning, underhåll av gemensamma anläggningar mm betalas en månadsavgift till samfälligheten. Avgiften är f.n. 3 300 kr. Den inkluderar även kabel-TV samt avgift för bredband (100Mbit).

När det gäller kostnaden för värme, kall- och varmvat­ten samt el i garaget betalar Du efter din egen för­brukning. Varje hus har individuell mätning av värme, vatten och garage el. I månadsavgiften ingår en grundavgift till dessa kostnader som årsvis avräknas mot den kostnaden för den faktiska förbrukningen. Detta innebär att det kan bli pengar till­baka eller att du får betala extra beroende på hur stor din förbrukning av värme, vatten och garage el är.

© Copyright - Vargskinnet.se -