Området

Samfälligheten är vackert belägen i anslutning till Stadsliden med elljusspår, Bräntbergets slalombacke och Mariehemsängarna och på bekvämt gångavstånd till Mariedal- och Ersboda handelsområden.

Området är barnvänligt och har flera lekplatser och öppna grönytor.

Varje hus disponerar ett garage (kallgarage i länga med motorvärmaruttag)

Området är indelat i 12 städområden. Städområdena ansvarar för skötsel av gemensamma grönytor, buskar, rabatter, städning mm. Varje år har vi vårstädning och då brukar vi ta hem en särskild con­tainer för trädgårdsavfall.

För sophanteringen har vi tre sophus där vi källsorterar olika fraktioner:

- Brännbara hushållssopor

- Papper

- Wellpapp och kartong, metall, hårda plastförpackningar samt glas.

- Batterier, glödlampor och lysrör

- Elektronik

Byggavfall måste Du själv frakta bort. Detta gäller även icke brännbara grovsopor.

© Copyright - Vargskinnet.se -