Kontakt

Ordförande Andreas Eriksson Vargvägen 53, 010-442 96 35

ordf@vargskinnet.se

Styrelse

Marie Lindkvist Vargvägen 126, 090-13 06 54

Lennart Eriksson Vargvägen 88 ,090-12 00 18

Marie Eriksson Vargvägen 108, 090-12 53 31

Bertil Gyll Vargvägen 149

Suppleanter

Ulrik Lilius Vargvägen 145

Per Jansson Vargvägen 56

Vicevärd

Lars Nilsson Vargvägen 114, 070-551 76 01

Kassör

Hans Damber Vargvägen 94, 090-13 68 55

Valberedning

Berit Djärv (sam.) Vargvägen 124, 070 – 292 01 07

Mattias Månsson Vargvägen 84

Mats Löfström Vargvägen 136

© Copyright - Vargskinnet.se -