Kontakt

Ordförande Andreas Eriksson Vargvägen 53, 010-442 96 35

ordf@vargskinnet.se

Styrelse

Ulrik Lilius Vargvägen 145

Lennart Eriksson Vargvägen 88, 090-12 00 18

Jessica Sundholm Vargvägen 84

Bertil Gyll Vargvägen 149

Suppleanter

Per Jansson Vargvägen 56

Anniqa Gren Vargvägen 116

Vicevärd

Lars Nilsson Vargvägen 170 J, 070-551 76 01

Kassör

Mattias Kärnebro Vargvägen 48

Valberedning

Berit Djärv (sam.) Vargvägen 124, 070 – 292 01 07

Mats Löfström Vargvägen 136

© Copyright - Vargskinnet.se -